Cennik

W celu otrzymania dostępu do cennika naszych produktów prosimy o wypełnienie i wysłanie zamieszczonego obok formularza.

Po weryfikacji firmy cennik w postaci pliku zostanie przesłany na podany w formularzu adres e-mail.

Sprzedaż detaliczna wyłącznie w siedzibie firmy, w Witoldowie. Cenników detalicznych nie wysyłamy.

Dziękujemy.Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych dobrowolnie drogą elektroniczną poprzez pocztę email, formularz kontaktowy jest HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP.J z siedzibą w Witoldowie 69, 86-011 Wtelno.

Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na pytania,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP. J.
 • umożliwienia kontynuacji współpracy
 • Pokaż/ukryj pełen tekst klauzuli informacyjnej

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

  Podstawa prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1. pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP.J, a Panią/Panem i wypełniania przez HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP.J oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP. J narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  Przetwarzanie przez nas Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
  • podmiotom wspierających HANEV KOSZEK I SPÓŁKA SP. J w procesach biznesowych, partnerom i współpracownikom, jak również podmiotom powiązanym kapitałowo i organizacyjnie z naszą firmą.

  Przetwarzanie przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysyłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@hanev.pl


Powrót na górę strony